Konzultace

I ti nejlepší potřebují občas radu

„Když mi bylo 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když mi bylo 30, občas jsem si myslel,
že má docela pravdu. Ve čtyřiceti jsem si říkal, že to byl celkem moudrý chlap. A v padesáti
jsem si říkal: Kdyby tu tak byl a poradil mi!“
Tomáš Baťa
Přijetí každého rozhodnutí je vždy spojeno s určitou mírou nejistoty. Každý, kdo podobná rozhodnutí činí, ať už je na různých manažerských úrovních, pracuje s určitými vstupy. Čím lépe jsou tyto vstupy připraveny, tím menší je zpravidla míra nejistoty. Nikdy se jí však nevyhneme. A ani konzultace tuto nejistotu neodstraní, ale posilují připravenost manažera dané rozhodnutí přijmout. Sebevědomý manažer dokáže prosadit změny tak, že je okolí nejen přijme, ale dokáže je vzít za své. A to je pro celkový výsledek velmi důležité.
Často kladené dotazy
Často kladené otázky
Jak takové konzultace probíhají? Laicky řečeno, otevřeně se mluví o tom, jak co nejlépe danou oblast řešit. Diskutovat lze o čemkoli, co provází podnikatelský a manažerský život. Od práce s lidmi, zvládání konfliktů, vystupování na veřejnosti, až třeba po připravenost na zavádění změn. Mnohdy z rozhovorů vyplynou i další oblasti, které s danou problematikou souvisí, ale z nějakých důvodů nejsou řešeny. Svým způsobem konzultace znamená „jakousi obhajobu“, jejíž výhodou je, že probíhá nanečisto a případné chybné kroky lze vzít jednoduše zpět.

Jde tedy o určitý komunikační trénink? Ano, ale konzultace je mnohem komplexnější. Není to tedy jen o způsobu prezentace a argumentace, je to také o obsahu a přemýšlení nad tím, jaké dopady bude mít daný krok na firmu a její okolí, tedy kolegy, zaměstnance, zákazníky anebo třeba dodavatele. Podle požadavku klienta může z konzultace vyplynout i návrh řešení pro danou problematiku.

Je možno uvést příklad? Například při změnách v obchodní struktuře je častým požadavkem příprava obchodních zástupců na nové prodejní techniky a přístupy. Mnohdy až z konzultací vyplyne, že manažeři, kteří budou mít nové struktury na starost, nejsou na tyto změny dostatečně připraveni, nebo že se nepočítá s komunikací změny uvnitř společnosti. Diskutuje se například i o tom, jak do procesu zapojit širší okolí, které celkový výsledek může ovlivnit.

Pro koho je konzultace určena? Konzultace je určena každému, kdo se chce rozvíjet. Je využívána i těmi, kteří chtějí získat nezávislý pohled na určitý krok, řešení nebo rozhodnutí. Stejně jako koučink je určena pro všechny klíčové lidi ve společnosti. Ideální je, když klienti konzultace už při přípravě tréninkových (soft-skills)/změnových projektů vnímají jako investici, která se jim při řešení složitých situací mnohonásobně vrátí.
Říkají o mně
S panem Tomášem Maxem Adamem spolupracujeme již delší dobu a hodnotím kladně aktivní přístup a profesionalitu při přípravě projektů, kdy naše požadavky časové nebo odborné byly vždy po vzájemné dohodě a vyjasnění naplněny. Rovněž průběh školení a jeho přínos pro účastníky je ze strany většiny účastníků hodnoceny pozitivně.
Koloman Huťťan
personální manažer
S Maxem jsem zažil už několik tréninků, ať už na téma manažerských dovedností a přístupů, tak i na základy vyjednávání. Vždy jsem byl příjemně překvapen tím, kolik dalších a nových možností se dá použít v situacích, o kterých jsem si myslel, že už s přehledem zvládám. Těším se na další…
Jakub
manažer výroby
Pokud Vás moje nabídka služeb zaujala
Kontaktujte mě